Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens
en of foto´s staat Showtime Nederland in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.
Andere website(s)-Op andere webshops kunt u onze producten tegenkomen.
Showtime Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van en het evt. niet leveren van een van deze producten.
Showtime Nederland kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud
en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de getoonde foto´s.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden op deze site naar alle eerlijkheid daar we een betrouwbare partner zijn.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.
Showtime Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites.
Showtime Nederland is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.